Kaip Naudotis Kompasu?

Kompasas yra būtinas išgyvenimo gamtoje įrankis, ypač jei apylinkės nėra gerai pažįstamos. Kartu su geros kokybės topografiniu vietovės, kurioje keliaujate, žemėlapiu, ir kompasu niekada nepasiklysite ir rasite reikiamą kelią. Kompasas veikia aptikdamas ir reaguodamas į natūralius Žemės magnetinius laukus. Žemė turi geležies šerdį, kuri dėl gravitacinio slėgio yra skysta, o pluta yra kietas kristalas. Manoma, kad judėjimas skystoje išorinėje šerdyje sukuria Žemės magnetinį lauką. Kaip ir visi tokie laukai, Žemės magnetinis laukas turi du polius, t.y. šiaurės ir pietų. Šie magnetiniai poliai yra šiek tiek nutolę nuo Žemės sukimosi ašies, kuri naudojama kaip geografinių polių pagrindas. Tačiau magnetiniai ir geografiniai poliai yra pakankamai arti, kad kompasas galėtų būti vertingas navigacijos įrankis, ypač kai atliekami reguliavimai, kurie vadinami deklinacija. Atlikdami kelis paprastus veiksmus galite išmokti atpažinti pagrindinius kompaso komponentus, tiksliai žinoti, ką jis rodo ir pradėti lavinti būtinus navigacijos įgūdžius.

Apie kompaso struktūrą:

Kad žinotumėte, kaip naudotis kompasu, pirmiausia turite suprasti pagrindinį jo išdėstymą. Nors visų kompasų dizainas yra skirtingas, tačiau veikimo principas nesikeičia, t.y. visuose kompasuose yra įmagnetinta rodyklė, kuri orientuojasi į magnetinius laukus Žemėje. Kompasas turi šiuos paprastus komponentus, su kuriais turėtumėte susipažinti:

  • Pagrindo plokštė, kuri gali būti įvairių dizainų ir ant kurios yra kompasas.
  • Važiavimo krypties rodyklė yra pagrindo plokštėje esanti rodyklė, nukreipta nuo kompaso.
  • Kompaso korpusas yra apskritimas, kuriame yra įmagnetinta kompaso adata.
  • Laipsnio ratukas yra pasukamas ratukas, supantis kompaso korpusą, rodantis visus 360 apskritimo kampus.
  • Magnetinė rodyklė yra rodyklė, besisukanti kompaso korpuse.
  • Orientacinė rodyklė yra nemagnetinė rodyklė kompaso korpuse.
  • Orientacinės linijos yra linijos, esančios kompaso korpuse, einančios lygiagrečiai orientacinei rodyklei.

Teisingas kompaso naudojimas:

Pirmas žingsnis:

Kas kompasas rodytų teisingus duomenis, turite jį laikyti taisyklingai. Atidarykite kompasą, jei jis turi atidarymo dangtelį, ir padėkite jį lygiai ant delno, o delną priešais krūtinę. Tai yra tinkama kompaso padėtis keliaujant. Sulygiuokite kompaso viršutinę korpuso liniją su pasirinktu orientyru. Tolumoje pasirinkite išskirtinį orientyrą, kuris yra tiksliai tinkama kryptimi. Tai gali būti aukštas medis, uola, kalvos viršūnė ar panašiai. Jei naudojate žemėlapį, tada padėkite jį ant lygaus paviršiaus ir ant jo padėkite kompasą, kad gautumėte tikslesnius rodmenis.

Antras žingsnis:

Laikydami kompasą horizontaliai ant delno ir stabiliai, sukite jį tol, kol šiaurės (N) indikatorius ant kompaso ir pagrindinė šiaurę žyminti linija bus sulygiuota su magnetinės adatos rodykle, kuri paprastai būna raudonos spalvos. Pastaba: nenaudokite kompaso tiesiai po elektros laidais arba šalia metalinių objektų, pvz., automobilio variklio dangčio ir pan. Tokiu atveju tai paveiks magnetinę adatą ir parodys klaidingą rodmenį.

Trečias žingsnis:

Dabar galite perskaityti savo kryptį iš rodyklės linijos: t.y. paveikslėlyje kompasas rodo 45° į šiaurės rytus (angl. NE). Važiavimo kryptis dabar atitinka rodomą rodmenį. Galite pradėti savo ėjimą ar važiavimą vadovaudamiesi šia kryptimi. Kol šiaurinis indikatorius ant kompaso rėmelio yra sulygiuotas su magnetinės adatos raudona rodykle, tol jūsų judėjimo kryptis yra tiksli. Pastaba: kryptis visada yra susijusi su konkrečia vieta, todėl vadovaudamiesi ta pačia kryptimi iš dviejų skirtingų vietų, nepasieksite to paties tikslo. Jei nerimaujate, kad nukrypstate nuo kelio, atidarykite kompasą ir padėkite jį ant delno. Sukite ranką tol, kol magnetinės adatos rodyklė susilygina su šiaurės indikatoriumi, esančiu kompaso priekyje.

Kaip naudoti kompasą su žemėlapiu:

Pirmas žingsnis:

Padėkite žemėlapį ant lygaus pagrindo. Norėdami pradėti, turite žinoti, kur esate žemėlapyje: jūsų buvimo vieta žymima „X“. Padėkite kompasą ant žemėlapio lygiai į tą vietą, kur žemėlapyje yra “X”. Sukite kompaso korpusą, kol orientacijos linijos bus sulygiuotos su žemėlapio tinklelio linijomis. Pastaba: įsitikinkite, kad ciferblato rėmelis ir kompaso rožė yra vienoje linijoje su rodyklės linija. Jei jų nėra, pasukite kompasą tol, kol sulygiuosite.

Antras žingsnis:

Stabiliai laikydami žemėlapį ir kompasą, sukite žemėlapį su kompasu tol, kol magnetinė raudona rodyklė bus vienoje linijoje su ciferblato rėmeliu ir kompaso rože. Dabar žemėlapis yra orientuotas į „magnetinę šiaurę“. Toliau reikia atsižvelgti į skirtumą tarp magnetinės šiaurės ir tikrosios šiaurės. Šis skirtumas žinomas kaip „deklinacija“. Magnetinė šiaurė, į kurią rodo jūsų kompasas, skiriasi nuo tikrosios Žemės šiaurės. Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, jūsų kompaso magnetinė šiaurė gali būti keliais laipsniais nutolusi nuo tikrosios šiaurės. Taip yra dėl planetos svyruojančių magnetinių laukų įtakos. Deklinacija skiriasi visame pasaulyje, o šie svyravimai yra nedideli ir dažnai gali būti ignoruojami.

Trečias žingsnis:

Dabar žemėlapis yra teisingai nukreiptas į „tikrąją šiaurę“ ir galite nustatyti netoliese esančius orientyrus. Norėdami nustatyti žemėlapio kryptį, pirmiausia nustatykite kelionės tikslą. Stabiliai laikydami žemėlapį, t.y. žemėlapio nejudinkite, pasukite kompaso korpusą taip, kad rodyklės linija būtų nukreipta tiesiai į jūsų pasirinktą tikslą. Pastaba: magnetinė adata turi likti pritvirtinta prie tikrosios šiaurės.

Ketvirtas žingsnis:

Stabiliai laikydami kompaso dėklą, sukite nerūdijančio plieno dangtelį, kol jis ir ciferblato kompaso rožė bus sulygiuoti su magnetine adata. Pažiūrėkite į rodyklės eilutę, kad sužinotumėte kryptį. Dabar galite naudoti kompasą ir sekti nustatytą kryptį iki tikslo. Laikydami kompasą ant delno, sukite kūną tol, kol ciferblato dangtelis ir kompaso rožė bus sulygiuoti su magnetine adata.